Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy  "Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r.,poz.1446)" od 1 lipca 2014r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Dotychczas wydane (wszystkie) karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30 listopada 2014r.

Uprawnienia do karty parkingowej na nowych zasadach (bez konieczności ponownego stawania na komisji ds. orzekania o niepełnosprawności) zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazania o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej (pkt. 9 orzeczenia - dotyczy).

Osoby te muszą zgłosić się nie wcześniej niż po 1 lipca 2014r. do siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie przy ul. Andersa 5, aby wymienić dokument.

Pozostałe osoby (nie wymienione powyżej), które chcą ubiegać się o uprawnienia wynikające z posiadania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, będą mogły po 1 lipca 2014r. rozpocząć procedurę ponownego orzekania o stopniu niepełnosprawności, w celu konieczności ustalenia znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Jednocześnie informujemy, że nie tracą ważności dotychczas wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie których zostały wydane karty parkingowe.

Więcej informacji:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych

ul. Gen. Andersa 5
Tel: +48 22 620 66 25 w godz. 8:00-16:00
www.scon.waw.pl

miejski system kontaktu Warszawa 19115
całodobowy nr tel. 19115, mail, czat, portal samoobsługowy www.warszawa19115.pl


Copyright 2011 Wydział Obsługi mieszkańców Dzielnicy Wola
design by fast4net