Rejestracja działalności on-line

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Adres: ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
Nr telefonu: (+48) 22 443 57 10
Fax: (+48) 22 443 57 14
Email: wdg@wola.waw.pl

Naczelnik Wydziału: Paweł Parafiniuk (+48) 22 443 57 10

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:


Ewidencja Działalności Gospodarczej pok. 3,
tel. 22 443 57 12, 22 443 57 11, 22 443 57 10

Zezwolenia alkoholowe pok. 2,
tel. 22 443 57 04, 22 443 57 03, 22 443 57 02

Handel obwoźny pok. 7,
tel. 22 443 57 08, 22 443 57 07, 22 443 57 06

Do kluczowych zadań Wydziału w Dzielnicy należy prowadzenie spraw związanych z:

1. Ewidencją działalności gospodarczej


2. Zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych

3. Ewidencją innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

4. Kontrolą prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na targowiskach i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel oraz kontrola legalności zajmowania terenów miejskich przez osoby prowadzące handel obwoźny


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA

UWAGA!
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W piątek 13 maja 2011 r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulującej funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowe przepisy dotyczące zasad rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych obowiązują od 1 lipca 2011 r.
Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Wzór dokumentu elektronicznego „CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej” został opublikowany w Centralnym Repozytorium ePUAP, jednocześnie został mu nadany niepowtarzalny identyfikator.

Copyright 2011 Wydział Obsługi mieszkańców Dzielnicy Wola
design by fast4net