Telefony

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
 • Informacja Urzędu
  19 115 lub (+48) 22 44 35 800/900
 • Sekretariat WOM
  (+48) 22 44 35 935
 • Dział Ewidencji Ludności
  (+48) 22 44 35 971, 22 44 35 973
 • Dział Dowody Osobiste
  (+48) 22 44 35 970, 22 44 35 975
 • Dział Rejestracji Pojazdów
  (+48) 22 44 35 950
 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy
  (+48) 22 44 35 690, 838 94 70
 • Wydział Architektury i Budownictwa
  (+48) 22 44 35 777
 • Wydział Budżetowo-Księgowy
  (+48) 22 44 35 805
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
  (+48) 22 44 35 710
 • Wydział Infrastruktury
  (+48) 22 44 35 720
 • Wydział Gospodarki i obrotu Nieruchomościami
  (+48) 22 44 35 905
 • Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  (+48) 22 44 35 881
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
  (+48) 22 44 35 633, 22 44 35 630
 • Wydział Organizacyjny
  (+48) 22 44 35 612
 • Wydział Oświaty i Wychowania
  (+48) 22 44 35 670
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
  (+48) 22 44 35 750
 • Zespół Zamówień Publicznych
  (+48) 22 44 35 683
 • Wydział Zasobów Lokalowych
  (+48) 22 44 35 880
 • Samodzielne Wieloosobowe stanowisko ds. Kultury
  (+48) 22 44 35 658, 22 44 35 657
 • Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
  (+48) 22 44 35 765
 • Urząd Stanu Cywilnego
  (+48) 22 44 35 989

Copyright 2011 Wydział Obsługi mieszkańców Dzielnicy Wola
design by fast4net